Bilgi Güvenliği Çözümleri

Ultron olarak güvenlik konusundaki bakış açımızda erişimde sağlanan güvenlik kadar sistemdeki bilgilerin doğru ortamlarda saklanması/arşivlemesi ve yönetimi ile oluşturulacak çözümlerde bilgi güvenliği için önemlidir. Bu nedenle e-posta, dosya arşivleme çözümleri ile arşiv ve doküman yönetimi konusundaki çözümlerimizde "Güvenlik" başlığı altında yer almaktadır. Çünkü önceden alınmamış bir önlem nedeniyle karşılaşılacak bir güvenlik tehdidi sebebiyle müşteri, iş ortağı ve hissedarlarınız karşısında güven kaybına uğramak; stratejik bilgileri kaybetmek; kurumsal imajın zedelenmesi söz konusu olabilir. İşte tüm bu olası sorunlardan korumak ve geleceğe güvenle hazırlanmak için bilgi ve erişim güvenliğine yönelik altyapı ve politikaları bugünden oluşturmak son derece önemlidir.

Günümüz iş dünyasını iletişim teknolojileri ve dolayısıyla internet şekillendirmektedir. Gelişmiş ekonomilerdeki karmaşık iş yaşantısını ve süreçlerini kolaylaştıran İnternet, ne yazık ki "hacker"ları, siber saldırıları ve virüs tehditleri gibi bilgi ve erişim güvenliğine yönelik tehditler de beraberinde getiriyor. Bu ortamda kurumsal bilgilerin korunması ve gizliliğinin sağlanması ise kurumlar açsından ciddi bir önem taşıyor.

Firewall
Nap-Nac
Sızma Testi
Web Uygulama Testi
Siem-Soar
DLP
Endpoint
Mail Gateway
Ddos
ZTNA
Sunucu ve İstemci İşletim Sistemi Güçlendirme

Bilgi Güvenliği Çözümleri

  • Günümüzün sürekli güncellenen güvenlik koşullarında, özellikle UTM (Unified Threat Management)olarak adlandırılan Birleşik Tehdit Yönetimi kapsamında kurumların güvenlik sistemlerinde ağ geçidi (gateway) seviyesinde konumlandırılmaktadırlar. Güvenlik duvarı ürünleri, sadece içeriden dışarı ya da dışardan içeri olan veri akışlarında kullanılmaktan ziyade, kurum içi -lokal- iş ağında da konumlandırmak söz konusudur. Yazılım ya da donanım şeklinde olabilecek güvenlik duvarı çözümünün ne şeklinin tercih edilmesi gerektiği güvenlik konusunda uzmanlaşmış teknoloji firmaları ve güvenlik uzmanlarının yapacağı tespite göre ölçeklendirilmelidir.
  • Bu yönde çözüm geliştirdiğimiz projelerimizde artık ismini sık duymaya başlamış olduğumuz “next generation firewall” projeleri geliştirerek en üst seviye güvenlik hizmetini profesyonel olarak vermekteyiz.
Bilgi Güvenliği Çözümleri

Firewall

Güvenlik duvarı, önceden belirlenmiş güvenlik kurallarına göre gelen ve giden ağ trafiğini izleyen ve kontrol eden bir ağ güvenlik cihazıdır. Yetkisiz erişime ve siber tehditlere karşı ilk savunma hattı olarak görev yapar. Güvenlik duvarları, 25 yılı aşkın bir süredir ağ güvenliğinin temel bir bileşeni olmuş, güvenilir ve güvenilmeyen dış ağlar arasında güvenli ve kontrollü iç ağlar oluşturmuştur.

Nap-Nac

"NAP" ve "NAC" sırasıyla Ağ Erişim Koruması ve Ağ Erişim Kontrolü anlamına gelir ve ağ erişimini kontrol etmek ve güvence altına almak için kullanılan teknolojilerdir.

Sızma Testi

Sızma Testi, kötü niyetli bir saldırganın bakış açısıyla bir sistemdeki güvenlik açıklarını belirlemek ve bunlardan yararlanmak için etik bilgisayar korsanları tarafından yürütülen bir güvenlik değerlendirmesidir. Hedeflenen sistemlere ve verilere yetkisiz erişimi ortaya çıkarmayı amaçlar. Test, kötü niyetli bir saldırganın sisteme sızmak ve güvenlik açığı sonuçlarını elde etmek için kullanabileceği araç ve yöntemlerin kullanılmasını içerir. Belirlenen güvenlik açıkları daha sonra detaylandırılır, raporlanır ve bunların ele alınması için özel öneriler sunulur.

Web Uygulama Testi

Web Uygulama Testi, web uygulamalarının güvenliğini değerlendirmek için kritik bir süreçtir. Web uygulama mimarilerinin güvenliğini, kullanılan dillerle ilgili potansiyel güvenlik açıklarını ve otomatik araçların tam olarak tespit edemeyebileceği mantık hatalarını değerlendirmeyi içerir. Test sonrasında, tespit edilen güvenlik açıkları detaylandırılır, raporlanır ve bunların giderilmesi için özel tavsiyeler sunulur.

Siem-Soar

SIEM (Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi) ve SOAR (Güvenlik Düzenleme, Otomasyon ve Yanıt), güvenlik operasyonlarının güçlendirilmesinde çok önemli roller oynayan teknolojilerdir. SIEM, gerçek zamanlı güvenlik olaylarını izleyip ilişkilendirerek siber tehditler hakkında değerli bilgiler sağlarken SOAR, SIEM uyarıları tarafından yönlendirilen olay müdahale eylemlerini otomatikleştirip düzenleyerek güvenlik ekiplerinin gelişen tehditlere hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlar ve genel güvenlik operasyonlarının etkinliğini artırır.

DLP

Veri Kaybını Önleme (DLP), hassas verilerin kaybolmamasını, kötüye kullanılmamasını veya yetkisiz kullanıcılar tarafından erişilmemesini sağlamak için kullanılan bir dizi araç ve süreci ifade eder. DLP çözümleri, olası veri sızıntılarını izleyerek, tespit ederek ve engelleyerek kuruluşların veri ihlallerini önlemesine ve veri koruma düzenlemelerine uymasına yardımcı olur.

Endpoint

Uç noktalar, bir ağa bağlanan bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi bireysel cihazları ifade eder. Uç nokta güvenliği, bu cihazları siber güvenlik tehditlerinden korumayı ve yetkisiz erişimi ve veri ihlallerini önlemek için güvenlik politikalarına ve yapılandırmalarına uymalarını sağlamayı içerir.

Mail Gateway

Posta ağ geçidi, bir kuruluşun ağına e-postalar için bir giriş noktası görevi gören bir ağ cihazı veya yazılımıdır. Gelen ve giden e-postaları filtreler, kötü amaçlı yazılım taraması yapar ve spam, kimlik avı ve diğer e-posta kaynaklı tehditlere karşı koruma sağlamak için e-posta güvenlik politikalarını uygular.

Ddos

DDoS veya Dağıtılmış Hizmet Engelleme, hedeflenen bir sunucunun, hizmetin veya ağın normal trafiğini internet trafiği seline boğarak aksatmayı amaçlayan bir siber saldırı türüdür. Bu saldırı, hedefi amaçlanan kullanıcılar için erişilemez hale getirerek önemli kesinti sürelerine ve mali kayıplara neden olabilir.

ZTNA

Sıfır Güven Ağ Erişimi (ZTNA), ağ çevresinin içinde veya dışında olmalarına bakılmaksızın, özel bir ağdaki kaynaklara erişmeye çalışan her kişi ve cihaz için sıkı kimlik doğrulaması gerektiren bir güvenlik modelidir. ZTNA, yalnızca yetkili kullanıcıların ve cihazların belirli uygulamalara ve verilere erişebilmesini sağlayarak güvenliği artırır ve yetkisiz erişim riskini azaltır.

Sunucu ve İstemci İşletim Sistemi Güçlendirme

İşletim sistemi sağlamlaştırma, sunucuların ve istemci cihazların siber saldırılara ve yetkisiz erişime karşı duyarlılıklarını azaltmak için yapılandırmalarının güvence altına alınmasını içerir. Bu, sistemlerin genel güvenlik duruşunu güçlendirmek için gereksiz hizmetlerin devre dışı bırakılması, güvenlik yamalarının uygulanması ve kullanıcı erişim kontrollerinin yapılandırılması gibi en iyi güvenlik uygulamalarının uygulanmasını içerir. Bu teknolojiler ve uygulamalar, modern BT ortamlarında sağlam ağ güvenliği sağlamak, hassas verileri korumak ve siber tehditleri azaltmak için gereklidir.