Etik Değerler Politikamız

Etik İlkeleri, insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, çıkar çatışmasının engellenmesi, ekonomik yaptırımlar, gizlilik ve içsel bilgilerin korunması, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular başta olmak üzere Ultron çalışanları ve paydaşları için kapsamlı bir çerçeve çizmektedir. Etik İlkeleri’ne ve politikalara uyum, Ultron üst yönetiminin liderliğinde bütün Ultron çalışanlarının görevidir. Aşağıdaki görsel, Uyum Programı’nın bileşenleri ve bu bileşenlerin kompozisyonunu göstermektedir.

Uyum Programı kapsamındaki yükümlülükleri sadece zorunlu düzenlemelere veya sözleşmesel yükümlülüklere uymakla sınırlı olmayıp aynı zamanda Ultron’un üstlenmiş olduğu, üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler, politikalar ve prosedürler gibi organizasyonel standartlara veya gönüllü olarak üstlenilen uyum taahhütlerini de kapsamaktadır.

Aşağıdaki görsel, Uyum Programı’nın bileşenleri ve bu bileşenlerin kompozisyonunu göstermektedir.